Web Hosting

Web Hosting

Select a package and configure it on the next step.

Unlimited ONE

Choose your billing cycle.
 • Sử dụng cho 1 tên miền
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tặng tên miền Quốc Tế
 • Tặng 2 tháng khi thanh toán theo năm

Unlimited PLUS

Choose your billing cycle.
 • Sử dụng cho 5 tên miền
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tặng tên miền Quốc Tế
 • Tặng 2 tháng khi thanh toán theo năm

Unlimited PRO

Choose your billing cycle.
 • Không giới hạn tên miền
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tặng tên miền Quốc Tế
 • Tặng 2 tháng khi thanh toán theo năm